INTEGRITETSPOLICY

Vad vi får göra med data vi får av dig.

Gäller från och med 25 maj 2018

Denna Integritetspolicy hjälper dig att fatta välgrundade beslut angående din relation med oss, så vänligen läs den noga.

1 Inledning

Det här är vår Integritetspolicy. För att sammanfatta så har vi denna policy för att:

Den första kategorin omfattar:

Den andra kategorin innehåller information som gör det möjligt för oss att erbjuda dig ytterligare funktioner.
Din mikrofon: Vi kommer aldrig att få tillgång till eller använda din mikrofon om du inte ger oss din uttryckliga tillåtelse. Detta kan göra det möjligt för dig att styra FreshX med din röst, och du kommer alltid ha möjligheten att inaktivera åtkomsten till mikrofonen (finns ej tillgängligt ännu).

Skillnaden mellan dessa två kategorier är viktig. Information i den första kategorin är information som du måste tillhandahålla för att kunna använda FreshX. När du accepterar vår Integritetspolicy ger du oss rätt att samla in den här informationen och att använda den för de syften som beskrivs. Informationen i den andra kategorin är information som vi bara kommer att samla in om du ger oss din uttryckliga tillåtelse att göra så i framtiden. För denna andra kategori av information kommer vi att be om din tillåtelse innan vi bereder oss tillgång till den för första gången, vi kommer att beskriva hur vi kommer att använda den om du ger oss din tillåtelse, vi kommer bara att använda informationen för det syfte vi har beskrivit, och du kommer alltid ha möjlighet att ändra dig och återkalla ditt tillstånd. Att du godkänner vår Integritetspolicy betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till eller använda information i den andra kategorin; vi vill bara förklara för dig att vi en dag kanske kommer att be om sådan tillåtelse.

Vi hoppas att det här hjälper dig att förstå våra integritetsåtaganden gentemot dig. Om du någonsin har några frågor eller funderingar, vänligen meddela oss på support@freshX.com.
Genom hela denna Integritetspolicy hänvisar vi till FreshX-tjänsten eller bara Tjänsten. Dessa termer definieras i våra användningsvillkor ("användningsvillkor").

2 Viktiga delar som du samtycker till

Genom att använda eller interagera med Tjänsten, samtycker du till:

Om du inte accepterar villkoren i denna Integritetspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

3 Den information vi samlar in

Vi kan komma att samla in och lagra följande information:

3.1 Registreringsuppgifter

När du registrerar dig för Tjänsten kan vi komma att be dig om information såsom ditt användarnamn, lösenord, telefonnummer (mobilnummer), e-postadress.

3.2 Användning, loggning av data & cookies

När du använder eller interagerar med Tjänsten kan vi använda olika tekniker som samlar information om hur Tjänsten nås och används. Denna information kan inkludera:

Vi kan komma att använda cookies och annan teknik för att samla in denna information, du kan läsa mer om sådan användning i avsnittet i denna Integritetspolicy.

3.3 Din mobila enhet

Vi kan komma att tillhandahålla funktioner som är beroende av användning av ytterligare information på din mobila enhet eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av FreshX men som inte är nödvändiga för att använda Tjänsten. (Med andra ord, information som faller inom den andra kategorin som beskrivs i Inledningen till den här Integritetspolicyn.). Att du ger oss sådan tillåtelse betyder inte att ger oss obegränsad tillgång till den här informationen eller att vi kommer att få tillgång till specifik information utan din tillåtelse. Tvärtom, för varje typ av information som anges i detta avsnitt kommer vi att be om din tillåtelse innan vi tar del av sådan information eller sådana funktioner i din mobila enhet. Om du ger din tillåtelse kommer vi att samla in sådan information för de särskilda ändamål som vi anger när vi ber om din tillåtelse. Du behöver inte ge oss en sådan tillåtelse för att kunna använda FreshX och att du accepterar den här Integritetspolicyn betyder inte att du har gett oss tillåtelse att få tillgång till den här informationen.

Mer specifikt gäller:

Röst: Vi kommer inte att få tillgång till din mikrofon utan att först få din uttryckliga tillåtelse. Du kommer alltid ha möjlighet att stänga av tillgången till mikrofonen.

4 Hur vi använder den information vi samlar in

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in information, kan vi komma att använda den information vi samlar in, inklusive dina personuppgifter:

så som i övrigt anges i denna Integritetspolicy.

5 Ändringar av Integritetspolicyn

Ibland kan vi komma att göra ändringar i Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar i Avtalen kommer vi att skicka dig ett tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen se till att du läser alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av Avtalen, kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss på support@freshx.com